Намерени henokod шизофрения


Някои комбинации генни сигнал риска от шизофрения и биполярно разстройство
Огромен брой конвенционални генни комбинации могат да се обединят, така че рискът от шизофрения или биполярно разстройство ще се увеличи в пъти - според последните проучвания.
Произходът на шизофрения често се срещат в семейството, така че учените отдавна се опитват да открият специален "шизофрения ген". В този момент, учените осъзнават, че повечето наследствени заболявания са провокирани не един-единствен ген, но тяхната комбинация. Такива комбинации могат да бъдат доста сложни. Но непрекъснато развитие на научни технологии и достъп до ДНК проби от много хора оставя изследователите да анализират пълно човешкия геном и да намерят разликите между здрави хора и тези с всяко заболяване.


Минали проучвания са фокусирани върху това как да се направи разграничение генетични комбинации, които участват в имунни реакции и развитието на мозъка. Нито един от тези гени не води до увеличаване на риска от шизофрения по себе си, но комбинацията може да доведе до сериозни последици.
Това предполага, че определен набор от гени играе важна роля и може да доведе до повишен риск от заболяване от трета, ако не и повече.

Интересното е, че хората, които страдат от биполярно разстройство имат много общи черти в henokodovi с шизофреници. Това предполага възможна връзка между тези различни един от друг заболявания.

В момента има нужда от допълнително изясняване на много факти от проучванията. Все още не е ясно защо тези групи от гени причиняват психично разстройство може да се развие. Докато специфични познания на генни комбинации може да помогне само едно по-дълбоко разбиране на характера на шизофрения и биполярно разстройство, така че възможността за превенция на риска и диагностика на тези заболявания чрез генетични тестове не е в широка практика.